Segmentų analizės pavyzdžiai

Prekybos sistemos analizės grupė, Komisijos ir darbo grupės

Projektai Projektai Projektų atitikties mokslinių tyrimų ir eksperimentinės prekybos sistemos analizės grupė kriterijams ekspertinis vertinimas. APS — Vykdymo laikas: m. Atsakingi vykdytojai: dr.

prekybos sistemos analizės grupė

Maskeliūnas, PSIS. Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai.

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

AtsakingI vykdytojaI: prof. Atsakingi vykdytojai: prof. Vilniaus universiteto ir prie jo prijungtų mokslo institutų veiklos efektyvumo didinimas sutelkiant turimus ir kuriamus MTEP išteklius.

Projektas Nr. Kompiuterinio raštingumo testavimo sistemos duomenų statistinė analizė ir rekomendacijos. Atlygintinų paslaugų sutartis Nr. Vežimų optimizavimo programinės įrangos kūrimas.

Vaizdų ir signalų analizės grupė

Atsakingi vykdytojai: L. Paliulionienė, PSIS. Erasmus mobilumas ES aukštojo mokslo programa valstybės biudžeto lėšomisNr.

prekybos sistemos analizės grupė

Atsakingas vykdytojas: dr. Maskeliūnas, prof. Internetinės prekybos paslaugų programinės įrangos architektūrų, elgsenos ir realizavimo galimybių tyrimas.

prekybos sistemos analizės grupė

Atsakingas vykdytojas: PSIS. Programų sistemų tyrimai duomenų gavybos metodais Application of data mining methods for investigation of software systems.

prekybos sistemos analizės grupė

Besson, PSIS. Atsakingas vykdytojas: prof. Integruotos duomenų bazių sistemos "Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinė veikla" plėtojimas, Nr. SUT — Duomenų bazių sistemos "Mokslinės produkcijos ekspertinis vertinimas internete" plėtojimas, Nr.

Duomenų bazių sistemos "Lietuvos mokslo potencialo dinamika" kūrimas ir plėtojimas, Nr. Heterogeninių komponentų integravimas šiuolaikinėse informacinėse sistemose, Nr. Duomenų bazių sistemos "Mokslinės produkcijos ekspertinis vertinimas internete" kūrimas bei plėtojimas, Nr. Integruotos duomenų bazių sistemos "Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinė veikla" plėtojimas m.

prekybos sistemos analizės grupė

Duomenų bazės "Lietuvos mokslininkai" priežiūra ir plėtojimas m. MII mokslinių tyrimų ir doktorantūros studijų infrastruktūros plėtra.

prekybos sistemos analizės grupė

Duomenų bazės "Lietuvos mokslininkai" plėtojimas, Nr. CPVA administracinių gebėjimų stiprinimas informacinių ir komunikacijų technologijų bei informacinės visuomenės plėtros srityse, Nr. Atsakinga vykdytoja: dr.