Planograma: prekių išdėstymas

Prekybos skatinimo valdymo sistemos

Sprendimo dėka laikas reikalingas užsakymo kaip prekiauti pasirinkimo galimybe thinkorswim sutrumpėjo 6 kartus.

Taršių technologijų keitimas mažiau taršiomis technologijomis Galimi pareiškėjai juridiniai asmenys, vykdantys veiklą, kuri įrašyta į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo I priedo veiklų sąrašą, turintys galiojantį leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas toliau —ŠESD ir atsidarę sąskaitą Sąjungos ŠESD registre Remiama veikla investicijos į materialųjį turtą įrenginius, technologijaskurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. Gaminių ir arba paslaugų ar technologinių procesų pagerinimas, patobulinimas, leidžiantis sumažinti arba išvengti neigiamo poveikio aplinkai dėl oro taršos, taršos nuotekomis ir atliekų susidarymo. Pagalba bus teikiama vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio nuostatomis. Jei pagalba suteikiama didelėms įmonėms gamybos procesui iš esmės pakeisti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti turto, susijusio su modernizuojama veikla, nusidėvėjimą per trejus ankstesnius finansinius metus. Didelė įmonė — juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos įmonės, mažos įmonės arba vidutinės įmonės sąvokos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymet.

Kas mėnesį sutaupoma darbo dienos. Elektronikos kontaktinius aksesuarus žemos ir vidutinės įtampos elektros linijoms gaminanti ir šioje srityje pirmaujanti kompanija prieš keliolika metų atidarė naujus filialus Bulgarijoje, Čekijoje ir Lietuvoje.

prekybos skatinimo valdymo sistemos

Pagrindiniai reikalavimai — įdiegti apskaitos ir verslo valdymo sistemą, kuri užtikrintų visų įmonės darbo procesų gerinimą ir nuolatinį sistemos tobulinimą, o tai atitiktų nuolatos besikeičiančią informacinių technologijų įstatyminę ir technologinę aplinką. Sandėlio valdymui reikėjo stabilaus prekių tiekimo proceso, galinčio sumažinti asortimento lygio palaikymo, sandėliavimo ir pristatymo sąnaudas.

prekybos skatinimo valdymo sistemos

Taip pat bendrovė pageidavo skolų valdymo kontrolės, stabilaus prekių tiekimo proceso, maksimaliai automatizuoti vadybininkų darbą, palengvinant kasdien su klientų aptarnavimu susijusias užduotis. Kompiuterizuoti prekių užsakymo grandinės procesai, atliekama prekių poreikio analizė ir įdiegtas užsakymo modulis užtikrina optimalų prekių atsargų lygio palaikymą.

Gamybos ir pridėtinių sąnaudų paskirstymo modulis sprendžia prekių perkomplektavimą tiksliai apskaitant prekių savikainą.

Doc. A. Maldeikienės paskaita apie BVP

Įdiegtas skolų valdymo modulis ir vadybininkų skatinimo metodai atlieka skolų prevenciją, sistemos CRM dalis leidžia maksimaliai automatizuoti vadybininkų darbą su klientais bei kitus kasdieninius darbus. Pagrindiniai reikalavimai — suderinti įmonės darbuotojų ir apskaitos paslaugas teikiančios bendrovės darbus.

prekybos skatinimo valdymo sistemos

Dabar įmonė mato realius prekybos skatinimo valdymo sistemos likučius, laiku įvykdo užsakymus, kontroliuoja skolas. Taip reikiama informacija gaunama greičiau, įvairios ataskaitos sudaromos sparčiau, įmonė gali sklandžiai tobulinti ir plėsti savo veiklą. Pagrindinė veikla — naujausių technologijų metalo apdirbimo įrankių tiekimas ir technologinių sprendimų partneriams teikimas, techninių seminarų organizavimas.

Pagrindiniai reikalavimai — valdyti prekių paklausą ir sandėlyje esančias prekes, apskaityti klientams išduotas bandymams ar eksperimentams skirtas prekes, pakeisti sąskaitų išrašymo sistemą. Dabar nekaupiamos mažesnę paklausą turinčios prekės, laiku suformuojami užsakymai tiekėjams.

Elektros įranga, įrankiai ir prekės

Sprendimas padeda apskaityti klientams išduotas eksperimentams ar bandymams skirtas prekes. Naujoji sistema atsiskaito už per tam tikrą laiką įsigytas prekes ir įmonės darbuotojams nebereikia žymėtis pastabų ar priminimų apie tai, kam, kada ir kokios prekės buvo išduotos, sistema pati konfigūruoja šią informaciją su sandėlio prekių apskaita.

Įvairių ataskaitų rinkinys leidžia patogiai ir tiksliai analizuoti prekių kiekį sandėlyje, valdyti prekių paklausą ir atsisakyti sudėtingo bei neefektyvaus darbo procesų valdymo.

prekybos skatinimo valdymo sistemos