Atvirų pasirinkimų strategija. Dvejetainio pelno pasirinkimo sandoriai

Prekyba atviromis pasirinkimo galimybėmis

Turinys

  Jurbarko rajono savivaldybės atvirų duomenų srityje publikuojamus duomenis ir informaciją atvirų duomenų naudotojai gali naudoti pakartotinai, kaip nustatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

  prekyba atviromis pasirinkimo galimybėmis

  Savivaldybės atviras leidimas pakartotinai naudoti informaciją suteikia teisę pareiškėjui be atskiro institucijos sutikimo gautą informaciją: viešai skelbti bet kokiu būdu, taip pat padaryti ją viešai prieinamą internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais; atgaminti bet kokia forma ar būdu; versti į kitas kalbas; adaptuoti, apdoroti ar kitaip perdirbti; platinti ir kitaip teikti perduoti tretiesiems asmenims.

  Iš Savivaldybės gauta informacija negali būti iškraipoma ir arba naudojama siekiant tiesiogiai reklamuoti produktus ar paslaugas arba siekiant sudaryti prielaidą, kad produktas ar paslauga yra institucijos remiami ar kitaip skatinami, taip pat naudojama neteisėtais, nedorais, apgaulingais, nesąžiningais tikslais ar remiant tokius tikslus ir naudojama taip, kad klaidintų trečiuosius asmenis.

  Atvirų duomenų naudotojas, pakartotinai naudodamas iš Savivaldybės gautą informaciją, privalo nurodyti informacijos šaltinį ir datą, kada informacija buvo gauta, taip pat užtikrinti, kad nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai.

  prekyba atviromis pasirinkimo galimybėmis

  Informacija pakartotinai naudoti teikiama neatlygintinai, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.