Valiutų kursų skaičiuoklė mobiliajame telefone

Forex banko kainų sąrašas

Turinys

  forex banko kainų sąrašas

  Kitoms kliento sąskaitoms Banke taikomi standartiniai Banko paslaugų ir operacijų įkainiai. Mokestis mokamas nepriklausomai nuo naudojimosi į Paslaugų planą įtrauktomis paslaugomis.

  forex banko kainų sąrašas

  Už pirmą mėnesį Forex banko kainų sąrašas pasirinkus Paslaugų planą ir už paskutinį mėnesį Klientui atsisakius pasirinkto Paslaugų plano Paslaugų plano mėnesio mokestis apskaičiuojamas proporcingai pagal dienų skaičių kiek klientui buvo taikomos pasirinkto Paslaugų plano sąlygos. Momentiniai kredito pervedimai vykdomi tik į tuos Lietuvoje registruotus bankus, kurie yra prisijungę prie Momentinių mokėjimų paslaugos schemos.

  Viršijus 10 kredito pervedimų per mėnesį, taikomi standartiniai Banko paslaugų ir operacijų įkainiai.

  forex banko kainų sąrašas

  Bankas pats parinks ir priskirs Paslaugų planui vieną iš kliento turimų aukščiau nurodytų debeto kortelių kliento prašymu Paslaugų planui gali būti priskirta kita turima debeto kortelėkuri vėliau bus atnaujinama į Paslaugų plane nurodytą kortelę. Kliento debeto kortelei priskirtai Paslaugų planui netaikomos jokios kitos nuolaidos, išskyrus, jei bankas nurodo kitaip.

  forex banko kainų sąrašas

  Kliento debeto kortelei priskirtai Paslaugų planui netaikomos jokios kitos nuolaidos, išskyrus, jei Bankas nurodo kitaip. Mokestis nurašomas kito mėnesio 15dieną. Mokestis nurašomas kito mėnesio 15 dieną.

  forex banko kainų sąrašas

  Mokestis nurašomas kito mėnesio15 dieną. Paslaugų planą klientas pasirenka arba keičia pateikęs Bankui prašymą. Klientas vienu metu gali būti pasirinkęs tik vieną Paslaugų planą. Klientui pasirinkus kitą Banko siūlomą paslaugų planą laikoma, kad klientas atsisakė pasirinkto Paslaugų plano.

  forex banko kainų sąrašas