Antradienio, kovo 30 d., Seimo plenarinio posėdžio darbotvarkėje numatyta svarstyti Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos nario Eugenijaus Sabučio pataisas, siūlančias automobilių taršos mokestį nuo 2022 metų pervesti į savivaldybių, o ne į valstybės biudžetą.

Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo projektą teiksiantis Seimo narys E. Sabutis pabrėžia, kad toks pakeitimas sukurtų vieną iš esminių savivaldybių savarankiškumą stiprinsiančių  priemonių – didinti savivaldybių investicinį pajėgumą plečiant jų savarankiškųjų pajamų šaltinius.

„Kaip žinia, šiuo metu visos pajamos iš transporto priemonių registracijos mokesčio yra įskaitomos į valstybės biudžetą. Pateiktu įstatymo projektu siekiama nustatyti naują tvarką, pagal kurią vadinamasis automobilių taršos mokestis būtų įskaitomas į savivaldybių biudžetus. Mano manymu, tai galėtų būti vienas pirmųjų žingsnių šios kadencijos Seime, stiprinant savivaldą. Jeigu parlamentarai pritartų šiai pataisai, pasiųstume aiškų ženklą savivaldybėms, kad esame pasiruošę kalbėtis su regionais dėl pasiryžimo stiprinti savivaldybių savarankiškumą“, – sakė E. Sabutis.

Pasak Seimo nario, pateikti duomenys rodo, kad per 2020 m. nuo šio mokesčio įsigaliojimo, į valstybės biudžetą buvo surinkta apie 15,5 mln. eurų, o pirmaisiais šių metų mėnesiais jau surinkta beveik 4 mln. eurų. Remiantis minėta statistika ir išliekant tokioms pačios tendencijoms, galima teigti, kad šio mokesčio pajamos savivaldybių biudžetus galėtų papildyti kasmet apie 28 mln. eurų.

„Gautos lėšos galėtų būti panaudotos aplinkosauginėms reikmėms transporto srityje, taip pat įgyvendinat kitas oro taršos mažinimo priemones. Savivaldybės būtų labiau įgalintos ir finansinėmis paskatomis motyvuotos sparčiau atnaujinti viešąjį transportą, užtikrinti dviračių ir pėsčiųjų takų plėtrą, taip pat kurti žaliąsias erdves, pavyzdžiui, sodinti augalų masyvus šalia didžiausių taršos šaltinių“, – pabrėžė Seimo narys.

E. Sabutis atkreipia dėmesį į Europos Sąjungoje taikomą ir plačiai paplitusią praktiką. Ji rodo, kad transporto priemonių registracijos mokestis į savivaldybių biudžetus pilnai arbai iš dalies įskaitomas Estijoje, Nyderlanduose, Belgijoje, Ispanijoje, Liuksemburge, Portugalijoje ir Prancūzijoje.

Komentarai